Φωτογραφικά Ζεύγη 2016 στην Ελληνοαμερικανική Ένωση

 

Το Φεβρουάριο του 2016 Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και το Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία με τον «Φωτογραφικό Κύκλο» παρουσίασαν την έκτη έκθεση από τη σειρά που τιτλοφορείται «Φωτογραφικά ζεύγη».

 

Στη σειρά εκθέσεων Φωτογραφικά Ζεύγη παρουσιάζεται η δουλειά δυο φωτογράφων και μελών του «Φωτογραφικού Κύκλου», των οποίων οι δρόμοι της ζωής ή της φωτογραφίας συναντώνται με κάποιο τρόπο. Μπορεί να είναι συγγενείς ή μπορεί να είναι αχώριστοι φίλοι. Μπορεί το θέμα της φωτογραφίας τους να είναι κοινό ή μπορεί και η καλλιτεχνική τους προσέγγιση να είναι όμοια. Μπορεί όμως να συνδέονται και μέσα από την ουσιαστική διαφορά μιας φαινομενικά όμοιας δουλειάς. Έτσι, ο διάλογος των εκάστοτε δύο καλλιτεχνικών προτάσεων θα επεκτείνεται νοερά και πέρα από τις αναρτημένες φωτογραφίες, αφού η σχέση των ίδιων των φωτογράφων αλλά και των προτάσεών τους θα προκαλεί τις αναζητήσεις ταυτίσεων και αποστάσεων.

 

Στην έκτη αυτή έκθεση παρουσιάστηκαν φωτογραφίες της Ανθής Μάρα και του Παναγιώτη Μαρκολέφα. Η έκθεση αγκαινιάστηκε την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016, στην γκαλερί Κέννεντυ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης και διήρκεσε μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2016.


In February 2016 Hellenic American Union and Hellenic American College (HAEC) in collaboration with Photography Circle presented the sixth exhibition from the series «Phototgraphic Pairs».

 

Each exhibition in the series Photographic Pairs features the work of two photographers, both members of the «Photography Circle», whose paths in life or photography cross. In some cases, the featured photographers will be relatives or dear friends, or it may be that their subject matter or approach will be common. They may also be related by the substantial difference of a seemingly common work.

 

The sixth exhibition of the series presented the photographs of Anthi Mara and Panagiotis Markolefas from February 19 to March 16, 2016.